Vraag

1 van 20

15

Vraag 1

Waaraan kan je de windrichting zien?

EXAMEN-42